ZISIG


BRISTLE BLASTER

Image 01

SYSTEM PASÓW ŚRUTUJĄCYCH DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI STALI

Czym jest MBX Bristle Blaster?

To sposób obróbki powierzchni metalowych. Zapewnia on oczyszczenie powierzchni i uzyskanie pożądanej chropowatości (rozwinięcia powierzchni).

Jak działa?

Elementem roboczym są druty z zagiętymi, pod odpowiednim kątem, i utwardzonymi końcami. Przed kontaktem z przygotowywaną powierzchnią są automatycznie naprężane przez wałek przyspieszający, wskutek czego dynamicznie uderzają w powierzchnię i natychmiast się cofają powodując mikrowglębienia jak przy śrutowniu.

Cechy wpólne obróbki przez śrutowanie i MBX.
Ostre końcówki drutu uderzają w powierzchnię z energią równoważną energii uzyskiwanej przy śrutowaniu. Obrobione powierzchnie wyglądają podobnie.

RODZAJE URZĄDZEŃ:
MBX? Bristle Blaster elektryczny – zestaw
W skład kompletu wchodzi: elektryczna jednostka napędowa, głowica mocująca: 23mm, wałek przyspieszający 23mm, 10szt. pasów śrutujących 23mm, walizka plastikowa.