ZISIG


O Firmie

ZIS Czerski, Radzewicz Spółka jawna
rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia 1988 roku w Białymstoku. Założycielem firmy był Pan Zbigniew Czerski. Od początku główną działalnością stały się usługi branży instalacyjnej tj.: budowa sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych. Teren działalności ograniczał się do miasta Białegostoku i nieodległej okolicy. Firma zatrudniała dwóch pracowników. Obecnie oferujemy usługi w zakresie projektowanie, doradztwo, budowa i serwis sieci, instalacji i urządzeń gazowych, sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Wykonujemy także przeciski rurociągów PE i stalowych pod ulicami i innymi przeszkodami. Nasze koparko-ładowarki i minikoparki kierowane przez bardzo doświadczonych maszynistów są również do Państwa usług.

Usługi te świadczymy na terenie całego kraju i przygotowujemy się do wejścia na rynek innych krajów Unii Europejskiej.
Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje, modernizujemy i unowocześniamy posiadany park maszynowy oraz wdrażamy najnowsze technologie w celu zapewnienia najwyższego poziomu oferowanych usług. Milowym krokiem na tej drodze było uzyskanie w roku 2007 Systemu Jakości zgodnym z normą ISO 9001 potwierdzonym Certyfikatem SGS Polska Sp. z o.o. – SSC Systems and Services Certification pod akredytacją angielską UKAS. Szczycimy się też wpisem do Rejestru Kwalifikowanych Dostawców Usług PSG Sp. z.o.o. należącej do grupy kapitałowej PGNiG S.A.

Wyznaczyliśmy sobie następujące cele polityki jakości:
1. Każdorazowe precyzyjne ustalenie potrzeb i oczekiwań klientów
2. Współpracę z renomowanymi i sprawdzonymi Dostawcami oferującymi wyroby i usługi wymaganej jakości
3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników oraz budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w wykonywanie zadań na wymaganym poziomie jakości
4. Doskonalenie naszych działań, w szczególności w zakresie planowania, przygotowania oraz bezpośredniego wykonawstwa i nadzorowania jakości realizowanych usług
5. Doskonalenie istniejących oraz wdrażanie nowoczesnych technologii realizacji usług
6. Doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury, zwłaszcza w zakresie mającym wpływ na jakość usług.