ZISIG


CSS Templates 1 CSS Templates 2 CSS Templates 3 CSS Templates 4 Flash Templates 1 Flash Templates 2 Flash Templates 3

ROBOTY ZIEMNE


Image 01

Celem robót ziemnych jest przygotowanie podłoża dla budowli naziemnej lub nadziemnej, budowli ziemnej lub podziemnej, albo też - zmiana ukształtowania powierzchni terenu.

BUDOWA SIECI GAZOWYCH I SANITARNYCH

Image 01

Przy projektowaniu i budowie sieci gazowej należy uwzględniać warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i zabytków.

STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE GAZU

Image 01

stacje redukcyjno – pomiarowe przeznaczone do redukcji ciśnienia gazu wraz z zainstalowanymi zabezpieczeniami przed wzrostem i spadkiem ciśnienia oraz pomiarów strumienia objętości, masy lub energii gazu